Välkommen till True Value Redovisning AB

Tjänster

Vi erbjuder kvalificerade redovisningstjänster så att du kan lägga tiden på att bli framgångsrik med din verksamhet.

Bilda bolag

Vi ger dig all rådgivning du behöver när du ska starta ett bolag. Hos oss får du råd om lämplig bolagsform och hjälp med all administration kring starten av ditt bolag.

Löpande redovisning

Om du behöver hjälp med den löpande bokföringen så kan vi göra alla delar av den eller de valda delar du vill. Vi har kunskap om flera bokföringsprogram och allt blir anpassat efter dina behov. De program vi speciellt väljer är molnbaserade där flödena är digitaliserade och automatiserade.

Löneadministration

True Value har ett professionellt lönecenter och vi hjälper företag med löneberäkningar, löneutbetalningar, rapportering till myndigheter och kontrolluppgifter. Vi hanterar löner för företag av varierande storlekar alltifrån en anställd till flera hundra och vi använder flera olika löneprogram som Flex HRM, Flex Lön och Hogia.

Årsbokslut och årsredovisning

Hos oss får du hjälp med att upprätta bokslut och årsredovisning. Tack vare vår auktorisering så kan vi även lämna bokslutsrapport. Det är en kvalitetsstämpel på att ekonomiadministrationen håller hög kvalité enligt REKO.  REKO är svensk standard för redovisningstjänster. Det är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Standarden för redovisningstjänster har gemensamt utvecklats av branschorganisationerna SRF och Far. Ramverket riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och innehåller en struktur som syftar till att skapa kvalitet i redovisningen till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Inkomstdeklaration

Har du behov av att få hjälp med inkomstdeklarationen så kan vi lösa det med. Oavsett om det är för bolaget eller för delägarna i det.

Rådgivning

Vi kan hjälpa dig med rådgivning vad gäller allt inom ekonomi- och skattefrågor. Det spelar ingen roll om det är skattefrågor för bolagsägande eller frågor gällande gränsöverskridande verksamhet. Till vår hjälp har vi externa experter om det är frågor som vi inte besitter svaret på.

^