Välkommen till True Value Redovisning AB

Samarbetspartners

Procountor

Procountor är ett e-redovisningsprogram som helt hanteras via internet och som alltid är tillgängligt oavsett tid och plats. Programvaran används av över 18 000 små och medelstora företag i Norden.

Med programvaran kan du bland annat skapa kundfakturor, hantera leverantörsfakturor, reskontra, bokföring och elektronisk arkivering samt följa upp företagets ekonomi. Samtidigt får du tillgång till bland annat en utskriftstjänst, skanningstjänst samt bankförbindelser.

Heltäckande e-fakturaförbindelser kommer också snart.

Med hjälp av ett webbaserat bokföringsprogram har företaget och redovisningsbyrån tillgång till samma information. Företagen behöver inte längre skicka papper fram och tillbaka, vilket gör kommunikationen lättare, som leder till att företaget får allt bättre service av redovisningsbyrån. Arbetsfördelningen mellan redovisningsbyrån och företaget kan bestämmas från fall till fall, det är enkelt att fördela redovisningsuppgifter och arbetsfördelningen kan ändras flexibelt direkt i systemet.

Implementeringen av programmet är enkel och Procountor tar hand om versionsuppdateringar, säkerhetskopiering och säker lagring av data. Eftersom det är gratis att lägga till nya användare till Procountor kan programmet implementeras hos alla i personalen. Procountor erbjuder också en kostnadsfri Helpdesk och en omfattande elektronisk handbok utan kostnad.

Om du vill veta mer om vårt samarbete och Procountor så besök deras hemsida.

Flex Applications

Flex HRM förenklar personaladministrationen. Flex har byggt ett personalsystem med den senaste tekniken för att leva upp till de behov som en komplex och global affärsverksamhet ställer. Detta uppnås utan att göra avkall på användarvänligheten.

Om du vill veta mer om vårt samarbete och Flex Applications så besök deras hemsida.

FAR

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter genom FAR och arbetar i enlighet med redovisningsstandarden REKO.

^